Център Гарсия
Център за здраве хармония и красота Гарсия

Диагностика на заболявания чрез вега тест и биоскенер


С помощта на вега тест и биоскенер Център Гарсия извършва диагностика на заболявания, които нарушават обмяната на веществата. Работи се на територията на градовете Плевен и Ловеч.

Заболяванията, които лесно могат да се идентифицират с помощта на вега тест и биоскенер, са: 

  • диабет;
  • инсулинова резистентност;
  • метаболитен синдром;
  • хипотиреоидизъм;
  • артериална хипертония;
  • алергии. 

Възможност за откриване и на сърдечни заболявания, различни от артериалната хипертония.

Основната цел, която се поставя, е откриването на храните, приемът на които води до развитие на гореизброените и други заболявания. А е всеизвестно, че ограничаването на вредните храни води до намаляване риска от заболявания.